วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

บริการด้านเทคโนโลยี ( IT Service )

บริการด้านเทคโนโลยี ( IT Service )

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร วิศวกรและช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมและ การฝึกทักษะเป็นอย่างดี นอกจากนี้เรายังลงทุนในเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอผลงานที่ตรงหรือเกิน กว่ามาตรฐาน เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำหลายแห่งของประเทศไทย เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย

ต่อไปนี้คือบริการระดับมืออาชีพที่เราพร้อมให้บริการ :

 • System Integration Service

 • Maintenance Service

 • Project Management Service

 • IT Outsource Service

 • IT System Design and Consultation Service

 • Special Services that require very high technologies

ความมุ่งมั่นที่มอบให้แก่ลูกค้าของเรา ทำให้เราไม่เคยล้มเหลวในการส่งมอบงาน ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา

ระบบกล้องวงจรปิดคุณภาพสูง ( Advanced CCTV Systems )

ระบบกล้องวงจรปิดคุณภาพสูง ( Advanced CCTV Systems )

ตั้งแต่การเปิดตัวของ กล้องวงจรปิดบนระบบอินเทอร์เน็ต ( IP camera ) ของบริษัท Axis Communications ในปีค.ศ. 1996 เราได้เข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีการตรวจตราด้วย กล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด บนระบบอินเทอร์เน็ตสามารถให้ภาพที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งให้คุณสมบัติพิเศษในการจัดการ

บริษัท พีแอนด์พี เทเลคอม จำกัด เริ่มให้ บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดบนระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 และยังคงขยายตลาด กล้องวงจรปิด อย่างต่อเนื่องด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบ กล้องวงจรปิด จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเรา ในหลายครั้ง เราสามารถพิสูจน์ด้วยการออกแบบ กล้องวงจรปิด อย่างชาญฉลาดให้ลูกค้าของเราเห็นได้ว่า ระบบกล้องวงจรปิด รูปแบบใหม่และทันสมัย กล้องวงจรปิด สามารถช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ กล้องวงจรปิด ระบบเก่าที่ใช้สัญญาณอนาล็อก ( Analog CCTV )


ติดตั้งกล้องวงจรปิด, CCTV สำหรับองค์กร,CCTV สำหรับโรงงาน,Axis IP Camera


งานติดตั้งระบบสายสัญญานและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Network Cabling & Data Center )

งานติดตั้งระบบสายสัญญานและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Network Cabling & Data Center )

เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าของเราว่าเป็นบริษัทติดตั้งและออกแบบ สายสัญญาณข้อมูลและศูนย์ข้อมูลที่ดีที่สุด เพราะเราเข้าใจดีว่าการติดตั้งระบบสายสัญญาณข้อมูลและศูนย์ข้อมูล ( DATA CENTER )ที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพข้อมูลและสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายในการดูแล บุคลากรของเราจึงต้องผ่านการรับรองมาตรฐานโดยสากล นอกจากนั้นเรายังนำเอาระบบการบริหารจัดการโครงการที่ดีเข้ามาใช้ จึงทำให้เรามีลูกค้าที่พึงพอใจกับผลงานของเราทั้ง 100%ติดตั้งระบบ network,ระบบ network,วางระบบ network,รับติดตั้งระบบ network,รับวางระบบ network,ออกแบบระบบ network,ออกแบบ network,วางระบบเครือข่าย,ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย,ติดตั้ง LAN


ลูกค้าของเรา


บริษัท พีแอนด์พี เทเลคอม จำกัด ได้พยายามสร้างผลงานการให้บริการสินค้าและบริการที่ดีกับลูกค้าของเราตั้งแต่พ.ศ. 2517 ด้วยการทำตามพันธสัญญาในสิ่งที่เราให้ไว้ได้ตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราจึงได้รับการไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเรา ดังท่านจะเห็นได้จากรายชื่อบริษัทด้านล่าง

Motorola True Esso
Motorola True Esso
CAT Ptt Amata
TOT Holcim Siam City Cement
The U.S. Embassy Major Cineplex Chevrolet

Flag Telecom Exxonmobil

ทำไมถึงเลือกเรา

ทำไมถึงเลือกเรา

ความกังวล

 • อะไรคือผลกระทบที่ทำให้โครงงานไอทีล่าช้า?
 • ใช้ระยะเวลาเท่าใหร่ในการค้นพบว่าการติดตั้งของท่านไม่ได้มาตรฐาน?
 • ใครคือคนที่จะจัดช่วยเหลือ และบริการในยามที่คุณต้องการมากทีสุด?
 • คุณต้องเสียอะไรไปบ้าง หากคุณเลือกใช้คนไม่ถูกต้อง?
 • คำ ถามข้างต้น เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคุณถึงต้องเลือก พี แอนด์ พี เทเลคอม, และเหตุผลต่อไปนี้ แสดงถึงคุณภาพของเรา ที่ทำให้เรายืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ :

คุณภาพ และ สมรรถนะ

 • บุคคลากรของเรามีทักษะและความสามรถทางด้านเอ็นจิเนียสูง. หัวหน้าโครงการมีประสบการณ์ทำงานถึง 20 ปี
 • We have IT support staffs who has MCSA, MCSE, MCP, MCT, and CCNA certifications. The company has large amount of resources at disposal เรามีบุคคลากรด้านไอที ซึ่งได้รับใบประกาศจาก MCSA, MCSE, MCP, MCT, and CCN. บริษัทมีทรัพยากรจำนวนมากในการจัดจำหน่าย

ความน่าเชื่อถือ

 • เราวางแผนและดำเนินการ แต่ละโครงการด้วยความแม่นยำ
 • เราจะไม่ให้คำมั่นถ้าหากว่าเราไม่สามารถทำให้สำเร็จได้
 • เราได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากโรงงานต่างๆ

ความไว้วางใจ

 • .เราเสาะหาพันธมิตรในระยะยาว
 • เรามีประวัติอันยาวนาน และสามารถอ้างอิงได้
 • เราบังคับให้ฝึกซ้อมให้ดีที่สุดตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอก
 • เราให้รางวัลกับการฝึกซ้อมที่ดี

วัฒนธรรม

 • เราคือบริษัทคนไทย 100%
 • การบริหารและการจัดการทั้งหมดมี ดีกรีระดับอินเตอร์เนชั่นแนล, เราสามารถติดต่อสื่อสาร หลากหลายวัฒนธรรม ในภาษาอังกฤษ
www.pandptelecom.com

เกี่ยวกับเราบริษัท พีแอนด์พี เทเลคอม จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 60,000,000.00 ( หกสิบล้านบาทถ้วน ) ซึ่งบริษัท พีแอนด์พี เทเลคอม จำกัดมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปี ในกิจการโทรคมนาคม อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 16 ปี

บริษัท พีแอนด์พี เทเลคอม จำกัด ผู้ นำด้านการให้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และบริษัทที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการในส่วนของ

*
ออกแบบติดตั้งสายสัญญานข้อมูลต้างๆ (Infrastructure LAN & WAN )
*
ปรึกษา จำหน่าย ติดตั้ง และออกแบบระบบทางด้านเทคโนโลยี ( System Integration)
*
ออกแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์และสถานที่ การเข้าออกของบุคคล ( Firewall, IP CCTV, Access Control )
*
เทคโนยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ( Wi-Fi, Wi-Max, GSM, CDMA )
*
การสื่อสารข้อมูลเสียงและภาพผ่านทางระบบเนตเวค ( VoIP, Video Conference
*
บริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ( Project Management )
*
บริการงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ( Engineering Services )
*
บริการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Outsourcing )
*
บริการปรับปรุงบำรุงรักษางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Maintenance )
*
จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ( E-Learning ) , การจัดฝึกอบรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์

www.pandptelecom.com